ผ้าม่านลาดพร้าว ราคาสำเพ็ง พาหุรัด

ตัดผ้าม่านตามยาว

Posted on: July 19, 2011

เวลาใช้ผ้าม่านหน้ากว้าง 60 นิ้ว ปกติช่างม่านจะตัดผ้าม่านตามยาวเป็นชิ้นมาต่อกันครับ
เวลาใช้ผ้าม่านหน้ากว้าง 110 นิ้ว ช่างม่านจะตัดผ้าม่านตามขวางครับ
เพราะเหตุนี้ถ้าหน้าต่างหรือประตูสูงกว่า 110 นิ้ว จะใช้ผ้าม่านหน้ากว้าง 110 นิ้วไม่ได้แต่นะใช้หน้ากว้าง 60 นิ้วได้ครับ

Advertisements
Advertisements

%d bloggers like this: